MEER OVER SYSTEMISCH WERK IN TEAMS

Tijdens het traject onderzoeken we de dynamieken om uiteindelijk efficiënter en meer ontspannen naar doelen toe te werken. Naast een analytische benadering van het probleem, kijken we naar de verbindingen in een ruimtelijke weergave, als een soort levende infographic. Door uit te zoomen en even geen onderdeel te zijn van het geheel, kan een breder perspectief helderheid verschaffen. Oude gewoontes en belemmerende overtuigingen worden heroverwogen, er wordt gekeken naar wat dienend is, krijgt iedereen zijn juiste plek en ontstaat er balans in uitwisseling. 

De werkvormen kunnen variëren afhankelijk van de vraag, het team en de complexiteit.
Ik begeleid het proces zowel met het gehele team als individueel. Voorafgaand aan het traject ga ik in gesprek met de betrokkenen om een goed beeld te krijgen van de kernvraag.

Als je niet bekend bent met systemisch werk, roept dit wellicht vragen op. Ik sta open voor een persoonlijke toelichting aan de hand van jullie situatie.